Internetový systém pro plánování směn a vedení jednotek JPO

Internetový systém pro plánování směn, s notifikací pomocí SMS,  je unikátní aplikace v České republice. Vyniká především jednoduchostí obsluhy, kterou zvládne každý, kdo se umí alespoň trochu pohybovat na internetovém prostředí. Největší předností je SMS notifikace, která chodí každému hasiči přímo na mobilní telefon a informuje ho o všem co se děje. Od upozornění, že mu za hodinu začíná pohotovost, až po různé účasti na školení nebo společenských akcí. Výhodou může být také to, že rovněž rodinným příslušníkům hasičů přicházejí SMS o výjezdu s informací, zda daný hasič službu má nebo nemá.

Mezi velké přednosti patří dobře zpracované moduly, které okamžitě počítají mzdy hasičů, počty odpracovaných hodin, vytíženost jednotlivců a hlídají také platnost lékařských prohlídek.

Celý systém je dvojúrovňový a je rozdělen na ADMINISTRÁTORSKÝ a UŽIVATELSKÝ. Velitel jednotky, zástupce velitele jednotky a zástupce zřizovatele (OBEC) dostávají plně ADMINISTRÁTORSKOU úroveň. Ostatní hasiči pouze UŽIVATELSKOU.

Systém byl vytvořen hasiči pro hasiče a řeší problematiku a složitost dobrovolných jednotek požární ochrany v České republice. Aplikace není nijak omezena a je možné implementovat moduly na přání zadavatele.

Detailní popis veškerých modulů v systému se nachází v levé části webu MODULY SYSTÉMU.

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO