Přehledy

Vlastnosti

Tento modul se dělí na dvě úrovně, a to uživatelskou a administrátorskou.

V uživatelské úrovni vidí každý hasič svůj roční přehled odsloužených hodin v pohotovostech, finanční ohodnocení za pohotovosti, práce a zásahy. Může si rovněž vytisknout tiskovou sestavu za každý měsíc.

V administrátorské úrovni lze dle zvoleného měsíce vidět kompletní přehled odsloužených hodin v pohotovostech. Zajímavou funkcí je vytíženost hasičů dle měsíce, kde se vypočítává procentuální scoring naplánovaných směn vůči nabídce. U každého hasiče se dá vytisknout tisková sestava s osobními údaji hasiče včetně čísla účtu, která se poté odnáší na obec k proplacení.

Na konci stránky je žebříček TOP 10 nejlépe placených hasičů a celková suma (pohotovosti, zásahy, práce) vyčerpaná za rok.

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO