Kalendář směn

Vlastnosti

Modul je vytvořen a rozdělen na dvě úrovně, a to uživatelskou a administrátorskou. Celý princip je takový, že si každý hasič vytvoří nabídku na předem domluvené období. Nabídka spočívá v tom, že přesně nadefinuje, který den může sloužit od - do. Nabídku lze vytvořit maximálně na 30 dní dopředu.

Administrátor, v předem domluvený den a čas, začne nabídky zpracovávat a tvořit z nich plán směn.

Vyplňování – uživatelský přístup

  • Čas start
  • Čas stop
  • Upomínka před – dá se změnit, ale primárně je nastavena ze systému

Vyplňování – administrátorský přístup

Administrátor si vybere nabídku hasiče a po jejím rozkliknutí se mu zobrazí termín (od - do), ve kterém může sloužit. Systém automaticky nabízí jen funkce, které daný hasič může vykonávat. Bez předem vytvořené nabídky nelze vytvořit hasiči směnu.

Již vytvořené směny se dají dále upravovat a vymazávat, dokud se nestanou minulostí.

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO